Trực tiếp xổ số miền Bắc Thành tích

Huân chương Độc lập


- 3 huân chương lao động hạng I, II, III (vào những năm 1994, 1986, 1981)

- 2 bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 1979-1980

- 33 bằng khen của bộ xây dựng, công đoàn XDVN, UBND thành phố Hà Nội, Bộ nội vụ, Tổng cục an ninh- Bộ nội vụ

- 5 cờ thi đua xuất sắc của Bộ xây dựng và nghành XDVN, Hội liên hiệp phụ nữ ViệtNam, Bộ Văn hoá

- Huân chương độc lập hạng III năm 1999

- Huân chương độc lập hạng II năm 2004

- Bằng khen của Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế trung ương năm 1999

- Năm 2000 công ty được tặng thưởng cờ thi đua bộ và cờ thi đua nghành xây dựng thời kỳ đổi mới.

- Đồng thời nhà nước trao tặng cho các cán bộ CBCNV trong công ty 7b huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, nhì, ba và 27 huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, nhì, đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngoài ra hàng trăm cá nhân, đơn vị thuộc công ty đã được nhận bằng khen chiến sĩ thi đua các cấp, huy chương vì sự nghiệp xây dựng và nhiều hình thức khen thưởng khác như huy chương vàng, bạc, động Trong hoạt động văn hoá quần chúng v.v...