xổ số việt nam thứ sáu

04:50:36 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1231

Mã tài liệu: 20/2014/TT-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày 29/12, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 20/2014/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12:2014/BXD.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, xây dựng hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: