Kết quả xổ số Miền Nam Ban lãnh đạo công ty

Ông Trần Nhật Minh
Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng
Chủ tịch hội đồng quản trị.

Hoàng Thị Ngọc Loan
Thạc sỹ, Kiến trúc sư
Tổng giám đốc

Ông Phùng Tiến Trung
Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng
Phó tổng giám đốc
ÔngLê Văn Sơn
Thạc sĩ, Kỹ sư quản lý đô thị
Trưởng ban Kiểm soát