Giải Cào Xổ Số Việt Nam Bộ Xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Liên hệ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
Liên hệ
Giải Cào Xổ Số Việt Nam Bộ Xây dựng công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 (20/8/2012)
Liên hệ
Giải Cào Xổ Số Việt Nam Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012
Liên hệ
Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Liên hệ
DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM
Liên hệ
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
Liên hệ
Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN.
Liên hệ
Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Liên hệ
Quyết định hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
Liên hệ