Xổ số Bạc Liêu

08:59:13 - 29/11/2015 - Số lần xem: 4765

Mã tài liệu: 7.3-QT.01

Ngày hiệu lực:

Các phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quy trình kiểm soát Nhà thầu phụ 7.3-QT.01

Phụ lục 1: Phiếu đánh giá Nhà thầu phụ                                      7.3-M.01

Phụ lục 2: Danh sách các Nhà thầu phụ                                       7.3-M.02

Phụ lục 3: Báo cáo tình hình thực hiện của các Nhà thầu phụ 7.3-M.03

Download

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: