loại xổ số

08:59:49 - 29/11/2015 - Số lần xem: 3366

Mã tài liệu: 7.3-QT.01

Ngày hiệu lực:

Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục của Quy trình kiểm soát thiết kế 7.3-QT.01

Phụ lục 1: Kế hoạch chi tiết thiết kế.         Mẫu 7.3-M.01.

Phụ lục 2: Qui trình thiết kế.                       Mẫu 7.3-M.02

Phụ lục 3: Phiếu kiểm (QLKT).                 Mẫu 7.3-M.03.

Phụ lục 3: Phiếu kiểm (Đơn vị).                 Mẫu 7.3-M.04.

Download

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: