Giải Cào Xổ Số Việt Nam

09:00:47 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1586

Mã tài liệu: 6.2-QT.02

Ngày hiệu lực:

Các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Quy trình tuyển dụng 6.2-QT.02

Phụ lục 1:    Mẫu Yêu cầu tuyển dụng lao động        6.2-M.01

Phụ lục 2:     Mẫu Kế hoạch tuyển dụng lao động     6.2-M.02

Phụ lục 3:    Mẫu Đề xuất tuyển dụng lao động        6.2-M.03

Phụ lục 4:    Mẫu Hợp đồng lao động thử việc         6.2-M.04

Download

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: