Xổ số Bình Thuận

05:02:09 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1740

Mã tài liệu: 63/2014/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Văn Lợi (dangloi.ulsa@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung về đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Lợi muốn được biết, hồ sơ dự thầu (HSDT) không đánh số trang thì có được coi là hợp lệ không? Có bị loại ở vòng đánh giá sơ bộ không? Nội dung nhà thầu đề xuất trong đơn dự thầu sai thì HSDT có hợp lệ không? Có bị loại ở vòng đánh giá sơ bộ không? Nội dung nhà thầu đề xuất trong HSDT không nêu ký mã hiệu, mác sản phẩm thì có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không làm thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp nhà thầu không đánh số trang không ảnh hưởng đến nội dung của HSDT và đây không là một trong các điều kiện để loại bỏ HSDT, do đó trong trường hợp này bên mời thầu vẫn phải tiếp tục xem xét, đánh giá HSDT của nhà thầu. Tuy nhiên tại bước kiểm tra tính hợp lệ của HSDT thì bên mời thầu cần kiểm tra tính thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSDT.

Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng của nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại (khoản 2 và khoản 3, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ).

Việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu dẫn chiếu sai nội dung thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đơn dự thầu, không giống mẫu đơn dự thầu quy định trong HSMT nhưng trong các nội dung khác trong đơn dự thầu của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì đơn dự thầu của nhà thầu vẫn được chấp nhận để xem xét, đánh giá với điều kiện nhà thầu phải có văn bản cam kết sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng yêu cầu của HSMT.

Trong trường hợp HSDT nhà thầu không nêu ký, mã hiệu, mác sản phẩm thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: