Xổ số Max 4D Chính phủ

Bổ sung quy định điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng
Liên hệ
Các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật lao động năm 2012
Liên hệ
Cách đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
Liên hệ
Chỉ định thầu và quy trình theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP
Liên hệ
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
Liên hệ
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP: Chế tài các vi phạm chặt chẽ hơn
Liên hệ
Nghị định 113/2009/NĐ-CP của Xổ số Max 4D Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
Liên hệ
Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Xổ số Max 4D Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Liên hệ
Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Xổ số Max 4D Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Liên hệ
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Xổ số Max 4D Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ...
Liên hệ