xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần

04:54:15 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1945

Mã tài liệu: 15/2013/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Công tác chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình (Nghị định số 15/2003/NĐ-CP)

Câu hỏi của bạnHoàng Đình Tuấn tại hòm thưtuanbqlnd@gmail.com hỏi :

Ngày 06/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, sau khi nghiên cứu Nghị định có vấn đề sau tôi chưa biết hiểu có đúng hay không? Rất mong nhận được quí Bộ hướng dẫn.

Theo quy định tại mục 3 điều 47 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Các công trình đã thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 209 và 49 của Chính phủ về ban hành và sửa đổi quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình.

Theo quy định được nêu ở trên thì tôi hiểu là từ sau ngày 15/4/2013 khi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì Chủ đầu tư sẽ không còn được thực hiện công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Xin hỏi tôi hiểu quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP như vậy có đúng hay không?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP thì các công trình đã thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định số 15/2003/NĐ-CP có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 cho đến khi hoàn thành công trình.

Đối với các trường hợp còn lại kể từ ngày Nghị định số 15/2003/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/4/2013) thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trong đó không có quy định việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (moc.gov.vn)

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: