Xổ số Bạc Liêu

04:47:18 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1362

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trần Tuấn Anh, công tác tại 1 Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng thuộc TP. Hải Phòng, trong quá trình tổ chức đấu thầu, khi phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu đã thực hiện việc hiệu chỉnh thà

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng, đơn vị tư vấn đấu thầu không được phép hiệu chỉnh định mức của nhà thầu dù định mức đó không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc các định mức tương tự ở các công trình khác.

Theo quan điểm của đơn vị tư vấn đấu thầu, trong định mức của mình, nhà thầu đã đưa ra mức hao phí nhân công không phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật, vì vậy cần phải hiệu chỉnh cho phù hợp.

Ông Tuấn Anh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, quan điểm của đơn vị tư vấn đấu thầu có đúng không? Việc hiệu chỉnh thành phần hao phí nhân công để làm cơ sở xác định giá đánh giá của đơn vị tư vấn đấu thầu có vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cónhư sau:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (khoản 17, Điều 4) quy định giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Hiệu chỉnh sai lệch là việc hiệu chỉnh lại nội dung chào thiếu, chào thừa về phạm vi cung cấp của hồ sơ dự thầu so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; là việc hiệu chỉnh lại nội dung chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số63/2014/NĐ-CP.

Các văn bản của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình được ban hành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, việc nhà thầu đưa ra các định mức để lập đơn giá cho các hạng mục công việc của gói thầu là trên cơ sở căn cứ vào lợi thế của nhà thầu và tình hình thực tế của gói thầu để tạo sự cạnh tranh về giá cả trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đối với trường hợp của đơn vị ông Tuấn Anh, việc bên mời thầu hiệu chỉnh sai lệch đối với nội dung về thành phần hao phí nhân công trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp bên mời thầu thấy định mức hao phí nhân công của nhà thầu đưa ra là thấp, khó có khả năng thực hiện thì cần yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ tính khả thi và các giải pháp mà nhà thầu áp dụng để thực hiện.

Nếu các giải pháp mà nhà thầu đưa ra là không khả thi thì xem xét xử lý tình huống theo quy định tại khoản 6, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: