xổ số việt nam vip

05:26:40 - 04/10/2016 - Số lần xem: 545

Ngày 1/12/2015, HĐQT Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam ban hành nghị quyết số 05/-HĐQT về việc: Chấp thuận thôi giữ chức vụ CHủ tịch HĐQT công ty của ông Lê Quang Đạo từ ngày 1/12/2015 theo nguyện vọng cá nhân

Các tin khác

  • Công bố thông tin số 13/CBTT-VCC ngày 21/09/2023. (21/09/2023)
  • Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 04/07/2023 (04/07/2023)
  • Ngày 25-04-2023: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2022 (25/04/2023)
  • Ngày 25-04-2023: Quyết định HĐQT về viêc: Chi trả cổ tức 2022 (25/04/2023)
  • VCC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (21/04/2023)
  • Công bố thông tin số 09/CBTT-VCC ngày 20/04/2023 (20/04/2023)
  • Công bố thông tin số 08/CBTT-VCC ngày 12/04/2023 (12/04/2023)
  • Công bố thông tin số 07/CBTT-VCC ngày 31/03/2023 (31/03/2023)
  • Quyết định 27/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2023 (30/03/2023)
  • Công bố thông tin số 06/CBTT-VCC ngày 29/03/2023 (29/03/2023)