Xổ số trực tiếp

08:42:30 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1426

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Xổ số trực tiếp

Văn bản khác

1

Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

5356/BKHĐT-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đang có hiệu lực

2

Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

5186/BKHĐT-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đang có hiệu lực

3

Văn bản 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

4054/BKHĐT-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đang có hiệu lực

4

Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

2666/QĐ-BTC

Bộ Tài chính

đang có hiệu lực

5

Quyết định về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định

50/2012/QĐ-TTg

Thủ tướng chính phủ

Đang có hiệu lực

6

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14/2012/QĐ-UBND

UBND thành phố Đà Nẵng

có hiệu lực

7

Công văn số 900/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT

900/BXD-KTXD

Bộ Xây dựng

có hiệu lực

8

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09/2012/QĐ-UBND

UBND thành phố Hà Nội

có hiệu lực

9

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chu

10/2012/QĐ-UBND

UBND thành phố Hà Nội

Có hiệu lực

10

Quyết định2368 /QĐ-BTC ngày 20 /09/2010 của Bộ Tài chính về Đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

2368/QĐ-BTC

Bộ Tài chính

có hiệu lực

11

Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

1315/CT-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Còn hiệu lực

12

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC

734/CT-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Còn hiệu lực

13

Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Quy trình về trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng Cục Thống kê

38/QĐ-BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn hiệu lực

14

Văn bản số 234/BKH-QLĐT về việc đính chính Thông tư 01/2011/TT-BKH

234/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn hiệu lực

15

Quyết định số 1410/QĐ-BKH về việc ban hành Quy trình về trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1410/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn hiệu lực

16

Văn bản số 8606/BKH-QLĐT Hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu

8606/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn hiệu lực

17

Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

71/2010/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Còn hiệu lực

18

Văn bản số 5528/BKH-QLĐT ngày 10/8/2010 về việc áp dụng văn bản quy định về đấu thầu

5528/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn hiệu lực

19

Công văn: Văn bản Số 1235/BKH-QLĐT Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu

1235/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

20

Quyết định Ban hà­­nh Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

731/2008/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

21

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu

419/2008/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

22

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg Quy định các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu

49/2007/QĐ-TTg

Chính phủ

Hết hiệu lực

23

Quyết định Số 1048/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - quyết định

1048/2008/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết Hiệu lực

24

Thông tư 15/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HSMT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

15/2010/TT-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Còn Hiệu lực

25

Thông tư hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài

13/2006/TT-BTM

Thông tư

Còn hiệu lực

26

Quy định các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu

49/2007/QĐ-TTg

Chính phủ

Hết hiệu lực

27

Quyết định ban hành Mẫu báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu

419/2008/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

28

Quyết định ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

678/2008/QĐ-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

29

Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN

1235/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

30

Công văn số 4073 hướng dẫn cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

4073/BKH-QLĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: