xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp

06:22:42 - 04/10/2016 - Số lần xem: 2715

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:


Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số63/2014/NĐ-CPquy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thì việc nhà thầu tham dự gói thầu tư vấn quản lý dự án và gói thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công cho dự án không bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: