Xổ số An Giang

04:55:51 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1355

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Quang Huy (buiquanghuy0512@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến giá gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Theo ông Huy phản ánh, tại điểm a, khoản 2, Điều 35 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định "Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế".

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quy định có 2 loại chi phí dự phòng là: Dự phòng cho yếu tố trượt giá và dự phòng cho khối lượng phát sinh.

Ông Huy hỏi, khi công ty lập kế hoạch đấu thầu phần giá gói thầu (đối với hợp đồng theo đơn giá cố định) có tính dự phòng phí của khối lượng phát sinh không? Nếu tính vào nhà thầu bỏ giá cao làm giảm giá trị dự phòng cho khối lượng phát sinh sau này trong quá trình thi công sẽ gây khó khăn trong công tác phát sinh khối lượng cho nhà thầu thì sẽ xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 35Luật Đấu thầusố 43/2013/QH13, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bao gồm cả chi phí dự phòng (chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng).

Tuy nhiên, đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu bao gồm chi phí dự phòng trượt giá nhưng không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Về nguyên tắc, nếu trong quá trình thực tế thực hiện hợp đồng có phát sinh khối lượng thì tổng giá trị thanh toán cho nhà thầu (đã bao gồm chi phí phát sinh) không được vượt giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.

Trường hợp dự án gồm nhiều gói thầu thì tổng giá trị thanh toán hợp đồng của các gói thầu không được vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: