Có bao nhiêu xổ số ở Việt Nam

04:58:30 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1337

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

(Chinhphu.vn) - Ông Mai Văn Quý (quyphuonganh@...), công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc áp dụng hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp là quy mô nhỏ quy định trong Luật Đấu

Theo ông Quý tham khảo điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu, có quy định:“Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”.

Tại điểm đ, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định:“Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc.

Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc”.

Ông Quý phản ánh, đối với các công trình cấp huyện làm chủ đầu tư đều là gói thầu quy mô nhỏ phải áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, nhưng khối lượng trong gói thầu không thể xác định chính xác được. Chẳng hạn như, khối lượng các loại đất, đá trong gói thầu xây lắp đường giao thông, san lấp mặt bằng (thăm dò địa chất không thể đáp ứng được, nếu thăm dò địa chất phản ánh chính xác sẽ rất tốn kém không còn vốn dành cho xây lắp). Do đó, khi áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá trọn gói sẽ xảy ra việc sai phạm về số lượng, khối lượng.

Ông Quý đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn.

Về vấn đề ông Quý phản ánh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phí tư vấn đơn giản; gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để phù hợp với thiết kế.

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc.

Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù  đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.

Đối với phản ánh của ông Mai Văn Quý, trường hợp gói thầu xây lắp là quy mô nhỏ thì phải áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo quy định nêu trên.

Theo đó, hợp đồng với đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải ràng buộc về trách nhiệm đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng.

Ngoài ra, khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan vẫn phải kiểm tra lại số lượng, khối lượng để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Bên cạnh đó, nếu gói thầu là quy mô nhỏ nhưng không thể xác định được chính xác số lượng, khối lượng công việc thì có thể áp dụng mức dự phòng tối đa cho phát sinh khối lượng để xác định giá gói thầu.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: