Trực tiếp xổ số miền Bắc

23:36:49 - 19/11/2015 - Số lần xem: 595

Xổ số trực tiếp

Trực tiếp xổ số miền Bắc

Sáng ngày 25/07/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đã tổ chức Trực tiếp xổ số miền Bắc.

Tới dự có các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tổ trưởng công đoàn và bí thư các chi bộ và đại diện Công ty con VCC, VCCHN.

Thay mặt Ban lãnh đạo VCC, ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm 2014: Công ty đã ký 91 hợp đồng với giá trị trên 64,272 tỷ đồng đạt 131,88% kế hoạch về số lượng và 283,68% về giá trị so với cùng kỳ 2013 (106,776 tỷ). Giá trị tiền về 43,089 tỷ đồng đạt 35,9% kế hoạch năm (22,657 tỷ đ).

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014: Công ty phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được Đại hội Cổ đông năm 2014 thông qua. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 sẽ tiến hành các giải pháp về cải tiến tổ chức, đẩy mạnh công tác thi trường, đặc biệt là công tác đấu thầu, công tác nâng cao năng lực cán bộ, công tác chất lượng và một số giải pháp khác

Cũng trong cuộc họp này, thay mặt Đảng ủy Công ty VCC, ông Lê Quang Đạo - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã đọc bản báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng Bộ. Báo cáo nêu rõ các thành tích mà các Đảng bộ đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công tác sinh hoạt chi bộ, đấy mạnh sinh hoạt chuyên đề và phát triển Đảng viên mới.

Thay mặt BCH Công đoàn VCC, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch công đoàn VCC, Phó Tổng giám đốc đã đọc bản báo cáo sơ kết hoạt động của tổ chức Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra các nhiệm vụ trong tâm của 6 tháng cuối năm.

Công ty cũng công bố các quyết định khen thưởng năm 2013 cho cá nhân và các tập thể CBNV.

Các tin khác

  • Công bố thông tin số 13/CBTT-VCC ngày 21/09/2023. (21/09/2023)
  • [Thể thao] Kết thúc Giải Tennis Helvar Cup 2023 (18/08/2023)
  • [Thể thao] 12/8/2023 VCC sẽ tham gia giải Tennis Helvar Cup do Helvar và HDP tổ chức. (03/08/2023)
  • Góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (29/07/2023)
  • Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (28/07/2023)