Xổ số Tây Ninh

05:21:59 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1169

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Xổ số Tây Ninh

Người hỏi Nguyễn Chung

Tôi xin hỏi, trước đây, công ty B là công ty con của công ty A. Nay, công ty A ký 1 hợp đồng thi công với chủ đầu tư và giao cho công ty B thực hiện. Hiện 2 công ty cùng tham dự đấu thầu, trong kê khai năng lực thi công đều kê khai công trình trên, vậy năng lực thi công được tính cho công ty nào?

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Công ty A trúng thầu 1 công trình (ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư) và giao cho công ty B (là công ty con của công ty A) thi công công trình này (có hợp đồng giữa hai công ty với nhau). Như vậy, trường hợp việc giao thầu của công ty A cho công ty В là đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và được chủ đầu tư chấp thuận thì việc thực hiện công trình này là kinh nghiệm của công ty B. Do vậy, trong trường hợp hai công ty A và công ty B tham gia đấu thầu trong cùng một gói thầu thì kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nêu trên sẽ được tính cho công ty В mà không được tính cho công ty A.

Nguồn: 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ'

Bình luận




*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: