Trực tiếp xổ số miền Bắc

05:12:44 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1780

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Tài liệu giới thiệu ngắn gọn kiến thức cơ sở về chiếu sáng và những thuật ngữ cùng khái niệm cơ bản sử dụng trong ngành liên quan đến chiếu sáng.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau đây:
1) Giới thiệu;
2) Các loại hệ thống chiếu sáng;
3) Đánh giá hệ thống chiếu sáng;
4) Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả;
5) Bảng danh sách các giải pháp;
6) Bảng tính
7) Tài liệu tham khảo.

Nguồn: United Nations Environment Programme ; http://www.energyefficiencyasia.org
Nội dung chi tiết, xin download file:

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: