Xổ số Bình Phước

04:51:30 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1473

Mã tài liệu: 63/2014/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm th

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Bách Tùng (tung7911@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp tình huống đấu thầu như sau:

Trong hoạt động đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp, 1 nhà thầu chào danh mục vật tư sử dụng cho công trình có 3 loại vật tư, có nêu: Tên hãng sản xuất là X, xuất xứ USA, tuy nhiên không có tài liệu kỹ thuật kèm theo. Do không có tài liệu nên không có cơ sở đánh giá về tính năng kỹ thuật của vật tư chào so với hồ sơ mời thầu. Vì vậy, bên mời thầu đã có công văn yêu cầu nhà thầu làm rõ. Nhà thầu đã xác nhận có sai sót trong việc ghi tên hãng sản xuất (trên thực tế hãng X này không có sản xuất loại 3 loại vật tư trên) và nhà thầu đề xuất chào lại tên hãng sản xuất 3 loại vật tư trên là Y, xuất sứ USA, kèm tài liệu kỹ thuật đi kèm.

Ông Tùng hỏi, theoLuật Đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu có được phép xem là nhà thầu chào thiếu tên hãng sản xuất và chấp nhận việc xem xét tài liệu kỹ thuật làm rõ của nhà thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo Nghị định số63/2014/NĐ-CP (Điều 16) ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của công dân Phạm Bách Tùng, nếu hồ sơ mời thầu quy định hồ sơ dự thầu phải chào hàng thiết bị sử dụng cho công trình và các tính năng kỹ thuật thì nhà thầu chào tên thiết bị kèm xuất xứ nhưng không rõ tính năng kỹ thuật sẽ được bên mời thầu yêu cầu làm rõ theo quy định nêu trên. Trường hợp quá trình lãm rõ phát hiện tên hãng sản xuất không phù hợp với tên thiết bị đã chào (hãng thực tế không sản xuất thiết bị ghi trong hồ sơ dự thầu) thì nhà thầu được phép đề xuất tên hãng khác nhưng vẫn phải bảo đảm thiết bị có đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: