kết quả xổ số nhanh nhất

04:13:20 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1268

Mã tài liệu: 554/QĐ-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ra Quyết định số 554/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiến trúc sư Asean nhằm thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về dịch vụ Kiến trúc Asean.

Quy chế này quy định một khuôn khổ cho việc đánh giá các kiến trúc sư hoặc các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực kiến trúc để đưa vào Đăng bạ Kiến trúc sư Asean của Ủy ban Giám sát tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Giám sát sẽ do Bộ Xây dựng ra Quyết định thành lập với chức năng là tiếp nhận hồ sơ của các kiến trúc sư, thực hiện quy trình đánh giá và đăng ký cho các kiến trúc sư Asean để hoàn thành Đăng bạ Kiến trúc sư Asean.

Bình luận




*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: