xổ số miền bắc minh ngọc

04:52:53 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1091

Mã tài liệu: 554/QĐ-BXD

Ngày hiệu lực:

xổ số miền bắc minh ngọc

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BKH và Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: