xổ số việt nam hôm qua

04:24:24 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1148

Mã tài liệu: 68/2012/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Theo Nghị định mới ban hành, trong Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thay vì nộp kế hoạch đấu thầu thì hồ sơ cần có bản chụp Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Và thay vì nộp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì chỉ phải nộp bản chụp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kèm theo bản chụp Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Đối với việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ngoài việc quy định nội dung thẩm định và báo cáo thẩm định thì Nghị định mới cũng bổ sung quy định về thành phần hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, thành phần hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên mời thầu nộp trực tiếp hoặc gửi 1 bộ hồ sơ trình thẩm định đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức thẩm định.

Theo : Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: