xổ số máy tính

04:56:36 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1058

Mã tài liệu: 32/2015/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 25/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định32/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định nêu rõ, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

Nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ"

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: