Trực tiếp xổ số miền Bắc

10:24:33 - 27/10/2015 - Số lần xem: 1497

Mã tài liệu: 27/2015/QĐ-TTg

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 có hiệu lực từ 25/8/2015 quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg  ngày 10/7/2015 có hiệu lực từ 25/8/2015 quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ có liên quan kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2015.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: