xổ số việt nam vip

04:12:37 - 29/11/2015 - Số lần xem: 2262

Mã tài liệu: 05/2011/TT-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc xổ số việt nam vip.

Thông tư này quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1.000; 1/2.000; 1/5.000 và 1/10.000 được sử dụng phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình (sau đây viết tắt là khảo sát đo đạc) phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thông tư này không áp dụng đối với công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2011.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: