Xổ số Bến Tre

04:48:47 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1130

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Hưng hỏi: Hình thức đấu thầu nào trong quy trình đấu thầu bắt buộc phải có quyết định xếp hạng nhà thầu? Thời gian đánh giá Hồ sơ đề xuất, Hồ sơ dự thầu tính theo ngày làm việc hay tính kể cả ngày nghỉ, ngày lễ? Thời gian đă

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Trường hợp đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ và trường hợp đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ trong quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải lựa chọn được danh sách xếp hạng nhà thầu (Điều 11, 18, 21, 30, 32, 47 và 52 Nghị định số63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Về thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất

Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính theo ngày liên tục (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản được ban hành.

Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 1 kỳ trên Báo Đấu thầu (điểm c, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Theo đó, các mốc thời gian nêu trên được tính theo ngày làm việc (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ… theo quy định).

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: