Xổ số Long An

10:17:30 - 27/10/2015 - Số lần xem: 982

Mã tài liệu: 23/2010/TT-BKH

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch Đầu tư

Ngày 13/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Ngày 13/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Theo đó, năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân thành 2 hạng; đều phải có bằng đại học trở lên và đã được học qua lớp đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, được cấp chứng chỉ đào tạo do các Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Trong đó, hạng 2 phải có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 5 năm và đáp ứng 1 trong các điều kiện: đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C; đã tham gia lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) tối thiểu 5 dự án nhóm B; đã thẩm tra, thẩm định tối thiểu 10 dự án; đã tham gia quản lý đầu tư tối thiểu 4 dự án…

Hạng 1 phải đạt tiêu chuẩn tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 tối thiểu 3 năm hoặc có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 8 năm và đáp ứng 1 trong các điều kiện như: đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 1 dự án quan trọng quốc gia hoặc 2 dự án nhóm A hoặc 5 dự án nhóm B; đã tham gia lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) tối thiểu 1 dự án quan trọng quốc gia hoặc 2 dự án nhóm A; đã tham gia thẩm tra, thẩm định tối thiểu 1 dự án quan trọng quốc gia hoặc 2 dự án nhóm A…

Năng lực của tổ chức khi thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá đầu tư cũng được phân thành 2 hạng. Hạng 2 phải có ít nhất 5 người đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C. Hạng 1 phải có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm A trở lên.

Tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư thuộc hạng 2 chỉ được thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư dự án nhóm B, C; hạng 1 được thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2011.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: