Xổ số miền Bắc có bao nhiêu

04:10:10 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1121

Mã tài liệu: 02/2011/TT-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày 22/02/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Xổ số miền Bắc có bao nhiêu (là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, đơn vị tính là %)

Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không tính đến một số khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu chi phí được sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; cơ cấu chi phí này phải được tổng hợp từ các số liệu thống kê và được sử dụng cố định trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm.

Thời điểm gốc được lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng là năm 2006, thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố so với thời điểm gốc; trường hợp xác định các chỉ số giá xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho công trình thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm so sánh.

Cũng theo Thông tư này, Sở Xây dựng cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc thu thập số liệu, tính toán định kỳ.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: