Giải Cào Xổ Số Việt Nam

04:09:04 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1869

Mã tài liệu: 18/2010/TT-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Bộ Xây dựng ban hành Giải Cào Xổ Số Việt Nam

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Thông tư này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Ngoài ra, các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia.

Khi phát hiện vi phạm, cơ quan thanh tra, kiểm tra của địa phương có trách nhiệm lập biên bản tạm thời đình chỉ hoạt động xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục, tiến hành xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kể từ khi quy chuẩn đó có hiệu lực thi hành. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời gian hiệu lực của quy chuẩn thì được áp dụng theo các quy định trước đó. Đối với các dự án đã được chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo văn bản đó. Đối với các dự án mới, dự án bổ sung, việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng được thực hiện theo quy định này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2010 và thay thế Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009.

Tải về: http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=18807

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: