Truy vấn trúng thưởng xổ số Việt Nam

04:42:25 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1248

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Truy vấn trúng thưởng xổ số Việt Nam theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH và 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013

-Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về tiền lương

-Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 100% vốn Nhà nước.

-Nghị định 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

-Nghị định 51/2013/NĐ-CP Ấn định lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (Bài đăng trên tạp chí tài chính).

-Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động.

-Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: